Τομείς Ειδίκευσης

Τομείς Ειδίκευσης

 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ)

Εγκλήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οικονομικό ποινικό δίκαιο. (Εκατοντάδες επιτυχείς δίκες ενώπιον πρωτόδικων και εφετειακών ποινικών δικαστηρίων).

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)
 1. Διάσταση και διαζύγιο.
 2. Επιμέλεια τέκνων.
 3. Συνεπιμέλεια.
 4. Διατροφή.
 5. Επικοινωνία.
 6. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 7. Αναδοχή τέκνου.
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 1. Διαθήκες.
 2. Κληρονομητήρια.
 3. Δίκες κληρονομίας.
 4. Νόμιμη μοίρα.
 5. Μέμψεις άστοργων δωρεών
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 1. Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.
 2. Σήματα κατατεθέντα.
 3. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(Χειρισμός υποθέσεων όπου ένας ή μια Έλληνας/ίδα πολίτης/ίτις, έχει συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με αλλοδαπό πολίτη, πχ εμπορική σύμβαση, γάμο κλπ. Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και πώς πρέπει να κινηθεί ο Έλληνας/ίδα).


Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο